Home

Copyright © All Rights Reserved, PPS Consulting AB

www.ppsconsulting.se

 

Hållbara affärer i en hållbar värld,

det är vårt ansvar

 

PPS Consulting AB

Project - Purchasing - Sustainability

 

Vår affärsidé är enkel, vi erbjuder stöd inom projekt, inköp och hållbarhet till företag främst inom bygg och fastighetsbranschen. Tillsammans har vi över 75 års erfarenhet av att bedriva projekt, inköps- och hållbarhetsarbete i stora organisationer både nationellt och internationellt. Våra kunskaper och erfarenheter vill vi gärna dela med oss av i form av stöd till er organisation och era affärer.

 

Tillsammans med vårt nätverk av strategiska partners har vi möjlighet att erbjuda dig och ert företag en skräddarsydd lösning beroende på ert unika behov för tillfället.

 

Med företagets ledord, leverans, transparens och balans, i kombination med vår uppförandekod och vår gedigna erfarenhet, är det vår övertygelse att vi kan bidra till att utveckla er verksamhet i riktning mot lönsamma, utvecklande och hållbara affärer.

 

Ta gärna kontakt med Per-Erik Bratt, Per Andersson eller Thomas Olsson för att ta del av mer information om vårt erbjudande.

 

I bildspelet nedan ni se några av de projekt som vi har varit delaktiga i.

 

Nyheter

2018-04-24

PPS Consulting AB och Thomas Olsson har för BBgruppen genomfört en utbildning i leverantörsbedömningar och genomlysning av leverantörsleden under två dagar. Vi är tacksamma över att ha fått möjligheten att få ta del av denna resa. Gå gärna in på www.bbgruppen.se för att ta del av mera information om BBgruppen och deras verksamhet.

 

2018-04-23

Vi har av Rohm&Co fått i uppdrag att hjälpa dem med om och tillbyggnaden av deras projekt ICA Supermarket i Kil. Ett uppdrag som för vår del innebär att hjälpa till med upphandlingar av entreprenörer och leverantörer. Projketet beräknas att vara färdigt i mars 2019. Vi tackar för förtroendet. Besök gärna Rohm&Cos hemsida www.rohm.se för att ta del av deras verksamhet och erbjudande.

 

2018-04-23

PPS Consulting AB har av Karlstad kommun fått uppdraget att projektleda satsningen mellan Bryngfjordens slalombacke och Tuggelite spårcentral. Ett projekt där befintlig belysning byts ut samt nya sträckningar kompletteras med LED belysning, samt nybyggnad av konstsnöanläggning för längdskidåkning. En sträcka på ca 5 km kommer att förses med konstsnö för att möjliggöra för kommunens motionärer att åka längdskidor med förlängd säsong. Vi tackar för förtroendet som kommunen givit oss. Gå gärna in på www.karlstad.se för att ta del av flera satsningar som kommunen gör.

 

2017-12-01

PPS Consulting AB har av NCC fått i uppdrag att utföra leverantörsbedömningar på ett antal leverantörer. Ett uppdrag för att säkerställa att leverantörer som anlitas till projektet Next generation vid Gruvöns bruk, uppfyller de krav och förväntningar som ställs vid leverans till projketet. Gå gärna in på NCCs hemsida www.ncc.se för att ta del av flera projket som de är engagerade i.

 

2017-11-24

Universitetsbiblioteket i Karlstad har vunnit utmärkelsen ”Årets Miljöbyggnad i Sverige” av SGBC. I konkurrens med både befintliga och nya byggnader. Byggnaden fick totalbetyget GULD och det är unikt för en befintlig byggnad utan att speciella ombyggnationer har krävts. PPS Consultings Per Andersson har varit projektledare/miljöbyggnadssamordnare för certifieringsarbetet på uppdrag av Akademiska Hus Väst.

 

2017-11-01

PPS Consulting AB har av konstgräsalliansen i Forshaga fått uppdrag att genomföra förprojekt, upphandling och projektledning av anläggandet av den nya konstgräsplanen vid Ängevi IP. Vi tackar för förtroendet.

 

2017-10-12

PPS Consulting har av NCC Construction AB erhållit uppdrag gällande planering- och produktionskoordinering vid uppförandet av nya kartongmaskinen vid Gruvöns bruk. Vi tackar för förtroendet. Besök gärna www.ncc.se

 

2017-10-11

Per inspirationspratande inför Skanska i Värmland under deras ”Gröna Vecka” i ämnet hållbart byggande. Vi tackar för förtroendet. Besök gärna Skanskas hemsida www.skanska.com

 

2017-10-10

Per Andersson fick äran att hålla ett inspirationsföredragtill medlemmarna i stadsutvecklingsprojektet Norrtälje Hamn, och utbildade om hållbart byggande, NNE, FEBY, plusenergihus, kretsloppsanpassat byggande och hur långsiktigt tänkande också är lönsamt!

 

2017-09-01

Sweden Green Building Council (SBGC) utser PPS Consulting ABs Per Andersson till utbildningsledare för miljöbyggnad gällande både certifieringskurser och uppdragsutbildning. Vi är stolta över att få vara en del av hållbar byggnation i Sverige. Besök gärna www.sbgc.se för att få mera information om hur ditt projekt kan vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

 

2017-08-01

PPS Consulting har genom vår Per Andersson fått förtroendet som tillförordnad chef för Passivhuscentrum i Alingsås. PPS Consulting är stolta över att få vara en del av Passivhuscentrums resa med att sprida kompetens inom hållbart och energieffektivt byggande. Vi tackar för förtroendet. Besök gärna Passivhuscentrums hemsida www.passivhuscentrum.se för att ta del av mera intressant information om verksamheten

 

2017-07-05

Per Andersson deltog i Almedalsveckan tillsammans med Passivhuscentrum. Det var ett mycket stort intresse för seminariet om livscykelanalyser och materialfrågor. Områden som kommer att vara i centrum i framtidens byggande.

 

2017-07-01

PPS Consulting AB erhåller uppdrag av PEAB som miljö- och energisamordnare för projektet Fallskärmen i Örebro. Projektet skall certificeras enligt Miljöbyggnad Silver. Besök gärna www.peab.se för att ta del av Peabs verksamhet som samhällsbyggare

 

2017-06-20

PPS Consulting AB har fått förtroende att föreläsa för Consto AB och Byggbolaget AB koncernledning gällande internationella inköp och globalisering i byggbranchen. Vi tackar för förtroendet. Besök gärna www.consto.no samt www.byggbolaget-varmland.se för att ta del av deras verksamhet

 

2017-03-24

PPS Consulting AB leder en visionsworkshop med Karlstad kommun och externa byggherrar för hållbar stadsutveckling i området Jakobsberg, ett område som på sikt planeras för 2000 bostäder. Besök gärna www.karlstad.se för att ta del av visionerna för Jakobsberg.

 

2017-03-01

PPS Consulting AB får förtroende av Wästbygg AB

Vid ny- och ombyggnationen av ICA Kvantum till en fullstor ICA Maxi butik, har PPS Consulting AB fått förtroendet av Wästbygg att administrera och bistå vid alla projektinköp för projektet. PPS Consulting AB har även fått uppdrag som fuktsakkunnig för projektet. Vi tackar Wästbygg för förtroendet. Besök gärna Wästbyggs hemsida www.wastbygg.se , och ta del av deras erbjudande, kompetens och pågående projekt.

 

2017-02-17

Universitetsbiblioteket vid Karlstad Universitet har tilldelats Miljöbyggnad Guld (befintlig byggnad). Per Andersson, numera PPS Consulting AB, har varit miljöbyggnadssamordnare och projektledare för certifieringen. Det är enormt kul för Karlstad Universitet att erhålla denna status för sin biblioteksbyggnad, och extra kul för Per Andersson att ha lyckats ro denna certifiering i hamn. besök gärna www.akademiskahus.se

 

2017-02-03

Per Andersson från PPS Consulting leder en visionsworkshop med Melleruds kommun för att skapa hållbart äldreboende i kommunen.

 

2017-02-01

PPS Consulting och Per Andersson lanserar tjänsten Webb och distansövervakad fukt- och klimatkontroll, både gällande betong och fukt. En tjänst som ger dig oanade möjligheter att få en överblick innan, under och efter produktionen av ditt projekt. Kontakta Per för mera information.

 

2016-12-05

PPS Consulting utför tillsammans med Bengt Dahlgrens fuktskadeinventering av 1-stegs tätad putsfasad för en bostadsrättsförening i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Det finns många drabbade bostadsrättsföreningar som har problem med 1-stegs metoden, och vi är tacksamma över att få hjälpa till med fuktskadeinventeringarna och åtgärdsprogrammen.

 

2016-11-01

PPS Consulting AB och Per Andersson erhåller uppdraget som byggherrens fuktsakkunnige under förstudie och systemhandlingsskedet. Uppdraget gäller utbyggnaden av terminal 5, pir G på Arlanda. Uppdragsgivare är Swedavia. Vi tackar för förtroendet. Besök gärna Swedavias hemsida www.swedavia.se för att ta del av verksamheten.

 

2016-10-01

Lundbergs Byggnads AB har gett Per Andersson på PPS Consulting i uppdrag att genomföra en förstudie gällande miljöbyggnad och inomhusmiljö för ett planerat flerbostadshus i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Vi tackar för förtroendet. Besök gärna www.lundbergs.se för att ta del av en av Sveriges mest visionära fastighetsbolag.

 

2016-08-20

PPS Consulting AB träffar bostadsministern.

Inom ramen för vårt uppdrag som projektledningschef på Passivhuscentrum Västra Götaland träffade Per Andersson bostadsminister Peter Eriksson i samband med studiebesök och pressträff i Alingsås där regeringen presenterade satsningen på ett informationscentrum för hållbart byggande som Passivhuscentrum tidigare lanserat förslag till.

 

2016-09-01

PPS Consulting AB stödjer Rohm & Co med projektet Konstruktören för Willhem. Nybyggnad av 44 lägenheter i ett 8 våningshus vid vackra Norrstrand i Karlstad. PPS Consulting AB stödjer med inköp av bland annat betongstomme från Baltikum, samt administration och beräkningar föratt projektet skall klara Miljöbyggnad Silver. Besök gärna Rohm & Co på www.rohm.se samt Willhem på www.willhem.se för att ta del av deras erbjudande och verksamhet

 

2016-08-15

Per Andersson får fortsatt förtroende som byggherrens fuktsakkunnige för om- och tillbyggnaden av Sergel Plaza i Stockholm. Uppdragsgivare är Stena Fastigheter AB

 

2016-08-01

PPS Consulting AB har i samarbete med Rohm & Co Bygg AB erhållit Fas 1 samt fördigprojektering av Kv.Svarvaren i Karlstad. Beställare är Lundbergs och projketet drivs i samarbetsformen Partnering. Vi är mycket stolta över att få vara delaktiga i detta projket. Besök gärna Lundbergs hemsida för att ta del av mera information om projketet. www.lundbergs.se

 

2016-08-01

PPS Consulting AB vässar kunderbjudandet inom operativt och strategiskt stöd för hållbar utveckling!

Som ett led i att ytterligare kunna erbjuda kvalificerat stöd inom hållbar utveckling och hållbara affärer knyter vi till oss Per Andersson i vår verksamhet.

Per kommer närmast från Bengt Dahlgren AB och är en erfaren konsult med miljöanpassat och hållbart byggande som profession sedan 20 år. Per stöttar företag och organisationer genom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Tjänster som han erbjuder är bland annat miljö-, energi- och hållbarhetssamordning, kvalitetsutveckling, fuktsäkring/fuktsakkunnig samt drifts- och förvaltningsoptimering.

 

2015-12-01

PPS Consulting har fått förtroendet av Veidekke att hjälpa till med inköp och upphandlingar av entreprenörer och material till deras projekt Bussuppställning i Kristinehamn. Projektet väntas pågå till december 2016. Besök gärna www.veidekke.se för att ta del av deras verksamhet.

 

2015-09-15

PPS Consulting sponsrar Forshaga IF i deras fortsatta arbete med att utveckla barn och ungdomar på bästa sätt. Besök gärna föreningens hemsida på www.laget.se/FORSHAGAHOCKEY

 

2015-09-01

PPS Consulting har fått förtroendet av Veidekke att hjälpa till med tids och resursplanering vid ett projekt i Bohuslän. Besök gärna www.veidekke.se för att ta del avVeidekkes verksamhet.

 

2015-08-25

PPS Consulting har fått förtroendet av Rohm & Co Bygg AB att hjälpa till med produktionsledning av ett projekt i Karlstad med 18 lägenheter. Besök gärna deras hemsida www.rohm.se för att få veta mera om deras verksamhet.

 

2015-06-30

PPS Consulting har av Karlstad kommun fått förtroende att projektleda utbyte av belysning vid Tyr och Ruds elljusspår i Karlstad kommun. En satsning som främjar folkhälsan, miljön och ekonomin för Karlstads innevånare. Läs gärna mer om projetet på www.karlstad.se

 

2015-04-01

PPS Consulting tecknar avtal med Karlskoga Energi & Miljö om att genomföra upphandling av gräv och transporttjänter.

 

2015-01-07

PPS Consulting signerar avtal med Nordic Interim om stöd av tjänster vid tillsättning av interima tjänster. Vårt första uppdrag är ett avdelningschefsskap i södra Sverige för ett infrastrukturföretag under 6 månader. Besök gärna Nordic Interims hemsida på www.nordicinterim.se

 

2014-12-03

PPS Consulting öppnar kontor i Hongkong. Detta kommer att stärka vårt arbete med Inköp- och projektstöd för våra kunder, där vi nu tillsammans med vår strategiska samarbetspartner Current Consulting har en naturlig plattform för vårt arbete med leverantörsutvärderingar, CSR inspektioner samt sourcing.

 

2014-09-17

PPS Consulting signerar ett strategiskt samarbetsavtal med Prusik Management AB. Som partner till Prusik har vi båda möjlighet att erbjuda kvalificerade tjänster inom byggledning och inköpsstöd. För mera information om Prusik ta del av deras verksamhet på www.prusik.se

 

2014-09-16

PPS Consulting AB sponsrar Färjestads BK Team -07

Ta gärna del av deras verksamhet på www.farjestadbk.se

 

2014-06-01

PPS Consulting AB sponsrar ForshagaDeje GK

Ta gärna del av deras verksamhet på www.forshagadejegk.se

 

2014-04-11

PPS Consulting AB signerar ett strategiskt samarbetsavtal med ResultatEffekt AB

Ett samarbete som kommer att stärka vår konkurrenskraft och möjlighet att erbjuda våra kunder en helhetslösning inom inköp, projekt och organisationsutveckling.

Ta gärna del av deras verksamhet på www.resultateffekt.se

 

2014-04-09

PPS Consulting AB signerar strategiskt samarbetsavtal med MGG Group AB.

Vårt samarbete kommer att öka vår konkurrenskraft och erbjudande inom inköp och handel.

Besök gärna Migystons hemsida på www.migyston.com

 

Inköpsstöd och Projektstöd

 

Inköpsstöd - Vi erbjuder inköpsstöd från en operativ nivå för dig som behöver hjälp inom vissa områden, till strategiskt stöd för dig som vill utveckla företagets inköpsfunktion.

 

Projektstöd - Med mångårig erfarenhet som arbetsledning, entreprenadingenjörer, platschefer, projektchefer och entreprenadchefer i byggbranschen erbjuder vi stöd till ditt projekt, både nationellt och internationellt. Vi hjälper dig med ditt projekt i vissa utvalda delar eller under hela projektets gång.

 

Hållbarhet - Stöd Hållbar Utveckling inom samhälls- och stadsutveckling, bygg- och fastighetsförvaltning. Vi erbjuder stöd från en operativ nivå för dig som behöver hjälp inom vissa områden exempelvis inom , hållbarhetssamordning, miljöcertifieringar, miljösamordning, energisamordning, fuktsäkring. På en strategisk nivå erbjuder vi verksamhetsutveckling med helhetsyn hållbar utveckling som ledstjärna.

 

 

 

 

 

 

 

Vi är stolta sponsorer till: