PPS Consulting AB grundades 2013 av Thomas Olsson och Per-Erik Bratt, som tillsammans har över 50 års erfarenhet av att bedriva projekt och inköpsarbete inom bygg- och fastighetsbranchen. Thomas och Per-Erik har varit delaktiga i flertalet stora infrastruktur och industri projekt, samt inköpsorganisationer i Skandinavien, Europa och Asien.

PPS Consulting AB har sitt säte i Karlstad, samt även kontor i Berlin och Hongkong

Vår vision är att vara våra kunders naturliga partner för Projekt- och inköpsstöd. En stor hörnsten för att uppnå vår vision ligger i att vi följer våra ledord, upprättade policys samt vår uppförandekod i de aktiviteter som vi företar oss. Vår Uppförandekod (Code of conduct) fokuserar på våra fem huvud intressenter, där vi synliggör de krav och förväntningar vi har på oss själva och vår omgivning. Våra ledord Leverans, Transparens och Balans guidar oss i våra dagliga aktiviteter.

För oss innebär våra ledord följande.

Leverans

  • Vi är resultatfokuserade och engagerade i de uppdrag vi tar på oss.
  • Till dig som kund försöker alltid att leverera det lilla extra utöver vad som förväntas.

Transparens

  • Vi är alltid öppna med vad och hur vi gör saker.
  • För dig som kund skall det vara tryggt att veta att böckerna alltid är öppna för dig.

Balans

  • Vi prioriterar alltid att ha balans mellan arbete, familj och individ
  • För dig som kund innebär det att vi balanserar mängden arbete som vi tar på oss, för att alltid kunna utföra det vi åtagit på bästa sätt.

Vår uppförandekod (Code of conduct) med fokus på våra fem huvudintressenter beskrivs nedan.

Våra kunder

Vår affärsidé är att tillhandahålla kvalificerad Projekt- och inköpsstöd till en rimlig kostnad. Vår framgång kan mätas gentemot hur väl vi lyckas utföra detta mål med återkommande kunder. Vi sätter stort värde på vår kunskap, service och erfarenhet, och för oss är det en hjärtefråga att leverera den service och produkt som våra kunder kan förvänta sig. Vi kommer alltid att rikta all vår kunskap och alla våra resurser för att slutföra våra uppdrag på bästa möjliga sätt.

Våra anställda

Vår framgång är helt beroende av våra anställdas engagemang, kunskap, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi vill skapa en företagskultur där ömsesidig respekt, arbetsglädje och laganda uppnås. En arbetsmiljö som uppmuntrar individers prestation, engagemang och personliga utveckling.

Vi arbetar för att erbjuda en arbetsmiljö som attraherar talangfulla individer och hjälper dem att utvecklas till sin fulla potential. Var och en av oss är ansvariga för att bygga tillit och respekt samt att aktivt bidra till en produktiv och stimulerande arbetsmiljö. Ansvaret vilar på vårt dagliga ledarskap.

Våra aktieägare

Vi är medvetna om att möjligheten att nå våra mål är direkt kopplat till vår finansiella ställning över tid. Detta ger oss möjligheten att leverera mer effektiva och innovativa tjänster till våra kunder och samarbetspartners. Vi förser alltid våra aktieägare och övriga intressenter med korrekt information och uppträder helt i linje med våra ägardirektiv.

Våra leverantörer och partners

Vi tror starkt på att utveckla en för båda parter lönsam relation med våra leverantörer och partners. Vi är medvetna om att de är en viktig del i vår nutida och framtida framgång, och vi skall alltid bemöta dem på ett rättvist och öppet sätt. Vi förväntar oss samtidigt att våra leverantörer och partners bedriver sin verksamhet i linje med de värderingar som PPS Consulting står för. Vi förväntar oss samtidigt att våra leverantörer och partners följer lagar och förordningar, samt Förenade Nationernas ILO konvention.

Vår omvärld

Att vara en del av vår omvärld betyder att vi följer alla lagar, regler och normer som ett minimumkrav. För oss på PPS Consulting innebär det även att vi tar ansvar för den omvärld där vi verkar, både lokalt och globalt. Vi stödjer aktivt ett antal program som tar ansvar för miljö, individ och hållbara affärer. Alla våra aktiviteter som vi företar oss guidas av vår CSR policy som innebär ”Vi skall alltid beakta den mänskliga, miljö och ekonomiska aspekten i våra dagliga beslut”