Älvstrandens bildningscentrum i Hagfors, Sverige

Projektet omfattar ny- och ombyggnad av skolhuset Älvstranden i Hagfors, en byggnad som innehåller gymnasie-skola, stadsbibliotek, bad och idrottsanläggningar med bl a bowlinghall. Tillkommande verksamheter i Älvstrandens Bildningscentrum är grundskola (600 elever), särskola, fritidsverksamhet, några nya gymnasielinjer och lokaler för kvalificerad yrkesutbildning och näringslivssatsningar. Nybyggnadsytan är 7 042 m2 inklusive kulvert 542 m2, ombyggnadsytan är 8 425 m2. Projektet har av fullmäktige tilldelats en indexberoende investeringsvolym på totalt 255 Mkr i prisläge januari 2008, inkluderande mark, projektering, byggherrekostnader, inredning och produktions-kostnad.

Färdigställande: Våren 2010

Omsättning: Totalbudget ca 255 Mkr.

Beställare: Hagfors kommun

Entreprenör: NCC

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkansformen Partnering

Våra Roller: Internationella inköp, platschef