Ansvarig för en inköpsorganisation i Asien, Shanghai, Kina