Byggnation av Camp Viktoria, Kosovo

Nybyggnation av militärcamp för Svenska bataljonen i Kosovo. Projektet genomfördes som ett joint venture mellan NCC och Skanska

Färdigställande: Våren 2000

Omsättning: Totalbudget ca 100 Mkr.

Beställare: Svenska regeringen

Entreprenör: Skanska och NCC

Entreprenadform: Samverkansentreprenad

Våra Roller: Platschef och logistikansvarig på hemmaplan