Byggnation av konstsnöanläggning i Karlstad, Sverige

Nybyggnation av konstsnöanläggning för längd-och utförsåkning vid Bryngfjordens slalombacke och Tuggelites elljusspår. Projektet består av 11 pumpstationer som förbinds med media för vatten och el till snökanonerna. Med projektet så skapas 5 km längdspår förutom slalombacken.

Färdigställande: Våren 2019

Omsättning: Totalbudget ca 6 Mkr.

Beställare: Karlstad kommun

Entreprenör: Technoalpin

Entreprenadform: Totalentreprenad

Våra Roller: Projektledare för beställaren