Gång och cyckelbro i Karlstad, Sverige

Nybyggnation av en gång-och cyckelbro i Karlstad över pråmkanalen. Brons konstruktion är speciell så den är böjd i två led. Stor vikt har lagts vid belysning av handledare för att skapa en visuell effekt. Bron levererades i två delar från Polen.

Färdigställande: Våren 2010

Omsättning: Totalbudget ca 15 Mkr.

Beställare: Karlstad kommun

Entreprenör: NCC

Entreprenadform: Totalentreprenad

Våra Roller: Internationella inköp