GSM kommunikationssystem för Banverket i Sverige

Nybyggnation av Banverkets kommunikationssystem baserat på GSM teknik. Systemet är en del av totalförsvaret och mobilmaster är byggda med en mils mellanrum längs hela stambanan. Projektet består av ca 400 mobilmaster, där lovhantering, byggnation av anläggning, driftsättning av teknik samt dokumentation ingick i projektet.

Färdigställande: Våren 2002

Omsättning: Totalbudget ca 800 Mkr.

Beställare: Banverket

Entreprenör: NCC

Entreprenadform: Totalentreprenad

Våra Roller: Projektledare