1845 Gym i Grums, Sverige

Nybyggnation av gymanläggning i två plan med gym, spinning lokal, omklädning och behandlingsrum. Byggnaden är byggd med en stålstomme och håldäck. Fasader är gjorda av Parocelement. Utvändiga ytor är asfalterade och stor vikt har lagts på belysning utvändigt för att skapa ett tryggt område dygnet runt.

Färdigställande: Hösten 2016

Omsättning: Totalbudget ca 30 Mkr.

Beställare: 1845Gym Fastigheter

Entreprenör: Veidekke

Entreprenadform: Totalentreprenad

Våra Roller: Inköp