ICA Maxi Välsviken, Sverige

Om-och tillbyggnad av ICA Maxi Välsviken. Tillbyggnaden bestod av 3300 m2 innehållandes butik, bageri, sprinklertank. Ombyggnationen av butiken var på 3500 m2 med pågående handel i butiken under ombyggnationen. Byggnaden uppfördes med en stålstomme och väggelement av PIR Paroc element.

Färdigställande: Våren 2018

Omsättning: Totalbudget ca 65 Mkr.

Beställare: ICA Fastigheter

Entreprenör: Wästbygg AB

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkansform Partnering

Våra Roller: Inköp, projektchef, arbetsledning