Samhällsbyggnadshuset i Karlstad, Sverige

Nybyggnation av samhällsbyggnadshuset i Karlstad i sex plan samt källare. Byggnaden är byggd med en stål- och betongstomme med hål däck. Fasader är gjorda av lättväggar med puts och tegelfasad. Projektet är miljöklassat enligt miljöbyggnad GULD.

Färdigställande: Hösten 2015

Omsättning: Totalbudget ca 125 Mkr.

Beställare: LE Lundbergs byggnads AB

Entreprenör: NCC

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkansform Partnering

Våra Roller: Projektchef