Vi har tillsammans mer än 50 års erfarenhet av att arbeta i stora organisationer och stora projekt i varierande befattningar, både inom Produktions-och inköpsfunktioner.Vår samlade expertis och erfarenhet har uppnåtts genom ett aktivt deltagande i bland annat de referens projekt som omnämns nedan.