Referenser

Copyright © All Rights Reserved, PPS Consulting AB

www.ppsconsulting.se

 

Hållbara affärer i en hållbar värld,

det är vårt ansvar

 

Referensprojekt

 

Vi har tillsammans mer än 50 års erfarenhet av att arbeta i stora organisationer och stora projekt i varierande befattningar, både inom Produktions-

och inköpsfunktioner.Vår samlade expertis och erfarenhet har uppnåtts genom ett aktivt deltagande i bland annat de referens projekt som omnämns nedan.

 

 • KM8, Kartongmaskin vid Skoghalls bruk, Sverige
 • Vattenkraftverk i Uri, Kashmir, Indien
 • Öresunds förbindelsen mellan Sverige och Danmark
 • Logstor fabrik i Zabrze, Poland
 • Hedens sopförbränningsstation etapp 2 i Karlstad, Sverige
 • Tetra Pak fabrik i Sunne, Sverige
 • Ansvarig för en inköpsorganisation i Asien, Shanghai, Kina
 • Byggnation av Camp Viktoria, Kosovo
 • Byggnation av NSE:s Camp i Skopje, Makedonien
 • Älvstrandens bildningscentrum i Hagfors, Sverige
 • GSM kommunikationssystem för Banverket, Sverige
 • Ansvarig för förvaltning och underhåll av Camp Victoria och mindre etableringar, Kosovo
 • Sveriges mest energisnåla skola, Vargbroskolan i Storfors, Sverige
 • Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, Sverige
 • Projektering av en kontorsbyggnad i Warszaw, Polen
 • Töcksfors Handelspark, Sverige
 • Projektledning utbyte belysning Kronoparkens elljusspår i Karlstad, Sverige
 • Utbyggnad av Våtparti PM 4, Gruvöns bruk, Sverige
 • Om och tillbyggnad av råvattenintag för Bäckhammars bruk, Sverige
 • Uppförande av fabrik för Kongsberg Automotive i Åmotfors, Sverige
 • Renovering av kraftverksdammar i Sunne, Sverige
 • Utbyggnad av häkte samt polisstation i Karlstad, Sverige
 • Projektledning av Barkassen kontorsbyggnad i Karlstad, Sverige