Vårt erbjudande

Copyright © All Rights Reserved, PPS Consulting AB

www.ppsconsulting.se

 

Hållbara affärer i en hållbar värld,

det är vårt ansvar

Vårt erbjudande

 

Inköpsstöd

Vi erbjuder inköpsstöd både på en strategisk nivå för er som vill utveckla ert inköpsarbete, samt även på en operativ nivå, där ni kanske bara behöver hjälp med punktinsatser på i olika projekt.

 

Med erfarenhet från globalt och nationellt inköpsarbete har vi möjlighet att kan vi hjälpa dig med den bästa lösningen för just ditt projekt.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig och ditt projekt med är:

 

 • Utvärdering och utveckling av leverantörskedjan
 • Logistiklösningar
 • Leverantörsbedömningar ur ett affärsmässigt och CSR perspektiv.
 • Upprättande av förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av offerter
 • Förhandling av avtal
 • Projektinköp
 • Genomlysning av inköpsarbetet och förslag till utveckling.

 

Tillsammans med våra samarbetspartners runt om i världen har vi även möjlighet att utföra kvalitetsuppföljning och inspektioner av fabriker och leveranser på plats.

 

Projektstöd

 

Med mångårig erfarenhet som arbetsledning, entreprenadingenjörer, platschefer, projektchefer och entreprenadchefer i byggbranschen erbjuder vi stöd till ditt projekt, både nationellt och internationellt. Vi hjälper dig med ditt projekt i vissa utvalda delar eller under hela projektets gång.

 

Vår personal kan hjälpa dig med:

 

 • Arbetsledning
 • Utredningsarbete
 • Stöd vid besiktningar
 • Stöd vid besiktningar
 • Ekonomiska avstämningar/uppföljningar
 • Planeringsarbete/samordning av UE
 • Stöd vid upphandlingar av UE
 • Granskning av handlingar i projektering
 • Riskhantering i projekt
 • Allmänt produktionsstöd till yngre platschefer