Kvalitets inspektioner

Copyright © All Rights Reserved, PPS Consulting AB

www.ppsconsulting.se

 

Hållbara affärer i en hållbar värld,

det är vårt ansvar

Kvalitetsinspektioner

 

Är du säker på att de produkter som ert företag köper håller rätt kvalitet, toleranser och material?

 

Är du också säker på att produkter och komponenter som ni köper är testade med rätt metod, innehar ett gilltigt och äkta certifikat samt uppfyller de lagar och normer som produkten kräver?

Att handla material och produkter från andra länder är ett komplext arbete som innebär andra risker än vad vi normalt utsätts för när vi handlar av våra lokala leverantörer. Ett CE certifikat, ett ISO certifikat eller ett intyg för uppfyllande av RoHS direktivet kan enkelt köpas på vissa marknader. Detta är saker som du behöver vara extra vaksam över innan ni placerar en produkt på marknaden, speciellt när produkter köps via agenter och andra mellanled, där ni inte har möjlighet att kontrollera leverantören i första hand. Andra saker som lätt kan ge upphov till problem är språkförbistringar, undermålig management samt transportförpackningar.

 

PPC Consulting AB genomför med egen personal, samt med vår strategiska partner kvalitetsinspektioner hos leverantörer i Europa och Asien.

En kvalitetsinspektion innan leverans är oftast en billig och effektiv åtgärd för att höja kvaliteten och leveranssäkerhet hos ett företag.

Vi genomför kvalitetsinspektioner före produktionsstart för att säkerställa att rätt material och metoder används. Vi utför även kvalitetsinspektioner av den färdiga produkten efter produktion, samt inspektion vid lastning för att säkerställa att det är rätt vara som levereras.