Leverantörsutvärdering och CSR inspektioner

Copyright © All Rights Reserved, PPS Consulting AB

www.ppsconsulting.se

 

Hållbara affärer i en hållbar värld,

det är vårt ansvar

 

Leveranörsbedömningar och CSR inspektioner

"Har du råd att sätta ditt företags framtid i händerna på en leverantör?"

 

I dagens affärsklimat har det en allt större betydelse vilka leverantörer du väljer, samt hur väl du känner deras verksamhet.

Dina leverantörers förmåga att leverera en bra produkt har idag en direkt påverkan på ditt företags konkurrenskraft både i nutid och i framtiden.

Kunskap om leverantörers finansiella status, produktionskapacitet, produktutveckling och kvalitetsarbete är direkt avgörande för hur väl dina affärer utvecklas. Ett med leverantören strukturerat arbete gällande risker, effektiviseringar och systematiskt arbete med hållbarhetsfrågor kommer också att vara av avgörande betydelse för ert företags utveckling.

 

Gentemot era kunder är ni beroende av att er leverantör levererar en bra produkt, som över tid håller rätt kvalitet, rätt pris på ett sätt som inte utnyttjar vare sig människor, vår planet eller er finansiella styrka. Att arbeta systematiskt med leverantörsbedömningar och leverantörsutveckling i kombination med CSR inspektioner kommer att ge ert företag den konkurrensfördel som krävs i dagens affärsklimat.

 

PPS Consulting genomför oberoende Leverantörsbedömningar och CSR inspektioner av leverantörer enligt vårt eget system, där du får en noga kartlagd status av leverantören styrkor, svagheter och utvecklingsområden. Vi bokar gärna upp ett möte för att redovisa hur vi arbetar, och vilken dokumentation vi levererar. Exempel på vår Leverantörsutvärdering hittar ni under menyn Service ovan.

 

Tillsammans med våra samarbetspartners runt om i världen har vi möjlighet att utföra kvalificerade leverantörsbedömningar och CSR inspektioner av fabriker och deras underleverantörer på plats.