Inköpsstöd

Inköp idag handlar om så mycket mer än att bara ta in offerter, pruta på marginalen och sedan skriva ett enkelt avtal. Komplexiteten inom inköp har ökat markant för att även inkludera koppling till bolagets affärsplan, CSR aspekter, produktgodkännande samt säkerställande av pris och kvalitet över tid.

 Precis som inom idrottsvärlden är inköp kopplat till vilken ambitionsnivå som bolag eftersträvar. Är företaget nöjda med att göra mål, är man nöjda med att vinna matchen eller siktar företaget på att vinna hela serien?

 Är ambitionsnivån att vinna hela serien och bli bättre än alla konkurrenter behövs en förändring på alla plan på vilket sätt som inköp bedrivs. Inköps mandat, integration med försäljningssidan, koppling till företagets affärsplan samt medvetenhet om hållbarhet i hela kedjan får allt viktigare betydelse.

 Med erfarenhet från globalt och nationellt inköpsarbete har vi möjlighet att hjälpa ert företag med lösningar som passar era visioner och mål.

I menyerna ovan hittar du några av inriktningarna som vi har kompetens och nätverk för att kunna stödja er verksamhet inom inköp.

  • Logistiklösningar
  • Leverantörsbedömningar ur ett affärsmässigt och CSR perspektiv
  • Produkt och leverantörsidentifiering
  • Upprättande av förfrågningsunderlag
  • Utvärdering av offerter
  • Förhandling av avtal
  • Projektinköp
  • Stöd till ordinarie inköpare