Projektstöd

Med mångårig erfarenhet som arbetsledning, entreprenadingenjörer, platschefer, projektchefer och entreprenadchefer i byggbranschen erbjuder vi stöd till ditt projekt, både nationellt och internationellt. Vi hjälper dig med ditt projekt i vissa utvalda delar eller under hela projektets gång.

Vår personal kan hjälpa dig med:

  • Arbetsledning
  • Utredningsarbete
  • Stöd vid besiktningar
  • Ekonomiska avstämningar/uppföljningar
  • Planeringsarbete/samordning av UE
  • Stöd vid upphandlingar av UE
  • Granskning av handlingar i projektering
  • Riskhantering i projekt
  • Allmänt produktionsstöd till yngre platschefer